Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Επαναληπτικά θέματα στη Φυσική Γενικής Παιδεία της Γ Λυκείου

Για τους λιγοστούς υποψήφιους που θα εξεταστούν πανελλαδικώς στη Φυσική Γενικής Παιδείας, κάποια επαναληπτικά ερωτήματα και τις θερμότερες ευχές μου να είναι τα θέματα των εξετάσεων ποιοτικά και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτά...


Θέμα 3ο



Α.
Να γράψετε τις αντιδράσεις που περιγράφονται στο παραπάνω διάγραμμα.

Β…

1. Αναφερόμενοι στην αντίδραση 2:

Να ελέγξετε αν το παραγόμενο φωτόνιο έχει την απαιτούμενη ενέργεια για να προκαλέσει τη διάσπαση του 1Η2 στα συστατικά του.
Δίνονται mπυρ
Η2
=2,014u, mn=1,009u, mp=1,007u, και ότι μάζα ίση με 1u ισοδυναμεί με ενέργεια 931MeV.

2. Αναφερόμενοι στην αντίδραση 3:

i) Να υπολογίσετε την ενεργότητα 4,24g 84Po212.
Δίνονται Τ1/2,Po=4×106s, Mr84Po212=212g/mol, NA=6×1023πυρήνες/mol, ln2=0,7.

ii) Σε πόσο χρόνο η ενεργότητα θα μειωθεί κατά τα ¾ της αρχικής τιμής της;

iii) Πόση ενέργεια θα έχει παραχθεί σε t=4Τ1/2, αν η α-διάσπαση του 84Po212 σε 82Pb208 παράγει 4MeV;



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου