Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Μια νέα κρούση κυλίνδρου και κύβου.

O κύλινδρος του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ=2Κg  και ακτίνα R=0,2m.To νήμα μπορεί να ξετυλίγεται από το κύλινδρο και να είναι συνεχώς παράλληλο και τεντωμένο  με το κεκλιμένο επίπεδο  γωνίας κλίσης φ (ημφ=0,8) που παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5 με τον κύλινδρο.
Την στιγμή t=0 αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα και ο κύλινδρος αρχίζει να κατέρχεται περιστρεφόμενος  δεξιόστροφα , ενώ η ταχύτητα (ως προς ακίνητο παρατηρητή) του σημείου επαφής με το νήμα, της κάθετης στο επίπεδο διαμέτρου είναι συνεχώς μηδενική. Την στιγμή t=3sec    το νήμα κόβεται και ο κύλινδρος συγκρούεται κεντρικά  μετωπικά και ελαστικά  με κύβο  μάζας Μ=2Κg  ακμής α=0,4m που ανέρχεται με ταχύτητα μέτρου  U2. Aν μετά την κρούση που διαρκεί ελάχιστα  ο κύλινδρος αρχίζει  αμέσως να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει  ανερχόμενος να βρεθούν :
ATo  μέτρο της ταχύτητας του κύβου την στιγμή της κρούσης
Β)  Την απόσταση των κέντρων μάζας των δύο στερεών όταν  ο κύλινδρος σταματήσει για πρώτη φορά μετά την κρούση.
Γ)  Θα μπορέσουν τα δύο σώματα να ξανασυγκρουστούν για δεύτερη φορά ή όχι;
Για τον κύλινδρο Ιcm= ½ ∙MR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου