Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Διαγώνισμα στο στερεό

Β.Ο κύλινδρος του σχήματος έχει τυλιγμένο στην περιφέρειά του αβαρές νήμα την ελεύθερη άκρη του οποίου κρατάμε όπως φαίνεται στο σχήμα. Ασκούμε στην άκρη του νήματος σταθερή οριζόντια δύναμη F=30Ν οπότε ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει χωρίς να ολισθαίνει.
Μετά από λίγο το κέντρο μάζας του κυλίνδρου έχει μετατοπιστεί κατά χ=0,5m ,ι η στροφική ενέργεια του κυλίνδρου είναι 6j. Η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής είναι:
α. 24j        β. 20j     γ. 10j          δ. 9j
μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε
μονάδες 7


Η συνέχεια σε..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου