Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Ελαστική κρούση και σύνθετη κίνηση

Ομογενής ράβδος μήκους l και μάζας M βρίσκεται σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Μικρό σώμα μάζας m κινούμενο με ταχύτητα υο, η διεύθυνση της οποίας είναι κάθετη στη ράβδο, χτυπά ελαστικά στο άκρο της.
Α) Ποια φυσικά μεγέθη διατηρούνται κατά την κρούση;
Β) Να υπολογισθεί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της ράβδου γύρω από το κέντρο μάζας της και η ταχύτητα της μεταφορικής κίνησης.
Γ) Να βρεθεί η σχέση μαζών m, M ώστε το σώμα μάζας m να συνεχίσει να κινείται μετά την κρούση κατά τη φορά της κίνησής του πριν την κρούση.
Δίνεται η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο που διέρχεται από το μέσο της: I=(1/12)ML^2


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου