Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Σημεία με απόσβεση μετά από συμβολή.

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο1, Ο2,  οι οποίες αρχίζουν να ταλαντώνονται για t=0 με εξισώσεις y1=y2=0,2∙ημπt (μονάδες στο S.I.). Έτσι στην επιφάνεια του υγρού διαδίδονται δύο κύματα με σταθερό πλάτος και με μήκος κύματος λ=4m. Η απόσταση των δύο πηγών είναι d=5,8m, ενώ ένα σημείο Σ, απέχει αποστάσεις 10m και 8m από τις πηγές Ο1, Ο2 αντίστοιχα.
i)    Ποιο το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων;
ii)   Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Σ, σε συνάρτηση με το χρόνο.
iii)  Αν κινηθούμε κατά μήκος της ευθείας ε, παράλληλα προς το ευθύγραμμο τμήμα Ο1Ο2, πόσα ακόμη σημεία θα συναντήσουμε τα οποία θα έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης με το σημείο Σ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου