Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Επιβράδυνση νετρονίων

Ένα νετρόνιο σε έναν αντιδραστήρα συγκρούεται διαδοχικά με ακίνητους πυρήνες άνθρακα C. Θεωρώντας τις κρούσεις κεντρικές-ελαστικές και τη μάζα του νετρονίου ίση με τη μάζα του πρωτονίου (mn =mp) , να βρεθεί πόσες κρούσεις πρέπει να γίνουν ώστε η αρχική κινητική ενέργεια του νετρονίου να ελαττωθεί από 1MeV σε 1eV.

Δίνεται: log(121/169)=-0,145, μαζικός αριθμός C: Α=12

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου