Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

μια παραλλαγή του 2Β

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει τυλιγμένο στην περιφέρειά του αβαρές νήμα την ελεύθερη άκρη του οποίου κρατάμε όπως φαίνεται στο σχήμα. Ασκούμε στην άκρη του νήματος σταθερή οριζόντια δύναμη F=30Ν οπότε ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. 
Μετά από λίγο το κέντρο μάζας του κυλίνδρου έχει μετατοπιστεί κατά χ=0,5m και η στροφική ενέργεια του κυλίνδρου είναι 6j. Όταν το κέντρο μάζας έχει μετατοπιστεί κατά 0,75τότε κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής είναι:
α. 36j    β. 30j     γ. 15j      δ12j

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου