Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Φαινόμενο Doppler και συχνότητες διαφόρων παρατηρητών.

Ένα τρένο κατευθύνεται προς ένα τούνελ και εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Ο ήχος ανακλάται από τον κατακόρυφο τοίχο.
i) Αν ο ακίνητος παρατηρητής Π1 ακούει τον ήχο από το τρένο με συχνότητα f1 και τον ήχο από ανάκλαση με συχνότητα f1΄, να αποδείξτε ότι f1=f1΄.
ii) Αν ο ακίνητος παρατηρητής Π2 ακούει τον ήχο από το τρένο με συχνότητα f2 και τον ήχο από ανάκλαση με τον τοίχο με συχνότητα f2΄, να αποδείξτε ότι:
f2΄> fs > f2.
iii) Αν ο μηχανοδηγός ακούει τον ήχο από ανάκλαση με συχνότητα fα να αποδείξτε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου