Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Συχνότητα και μήκος κύματος στο φαινόμενο Doppler


Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με την ίδια ταχύτητα υΑΒ=20m/s, πλησιάζοντας προς ακίνητο παρατηρητή Γ, όπως στο σχήμα. Στο αυτοκίνητο Β έχει προσαρμοσθεί σειρήνα που παράγει ήχο συχνότητας fs=3200Ηz.
i)   Ποια η συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής Γ και ποια ο οδηγός του Α αυτοκινήτου (ας τον ονομάσουμε παρατηρητή Α);
ii)  Ποια τα αντίστοιχα μήκη κύματος των δύο ήχων που ακούνε οι παρατηρητές;
Δίνεται η ταχύτητα  του ήχου υ=340m/s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου