Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Κρούση και Doppler

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στην ίδια ευθεία βρίσκονται δύο σώματα Σ1 και Σ2, που μπορεί να κινούνται στην ίδια ευθεία, και ακίνητος παρατηρητής Π. Το σώμα Σ2 βρίσκεται μεταξύ του παρατηρητή και του σώματος Σ1. Πάνω στα σώματα είναι τοποθετημένες δύο όμοιες ηχητικές πηγές που εκπέμπουν ήχο με συχνότητα fs=1680 Hz
Αρχικά, ο παρατηρητής ακούει δύο ήχους που ο ένας έχει συχνότητα 1680 Ηz και ο άλλος 1785 Ηz. Κάποια στιγμή τα σώματα συγκρούονται  ελαστικά και κεντρικά. Μετά την κρούση ο παρατηρητής ακούει δύο ήχους που ο ένας έχει συχνότητα 1632 Ηz. Να υπολογίσετε:
A)           Τις ταχύτητες των σωμάτων πριν την κρούση
B)           Τις ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση.
Γ)  Ποια άλλη συχνότητα θα ακούει τελικά ο παρατηρητής;
Δ) Αν κρούση των σωμάτων είναι ανελαστική και η απώλεια της ενέργειας  των σωμάτων είναι ίση με το 50% της αρχικής τους ενέργειας, να βρείτε την σχέση των μαζών έτσι ώστε μετά την κρούση η μία εκ των δυο συχνοτήτων που θα αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής να είναι ίση με 1632 Hz.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου