Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Το σώμα θα χάσει την επαφή;

Στο παρακάτω σχήμα η ράβδος  έχει μάζα Μ=3Κg  και μήκος L=1,2m και ισορροπεί οριζόντια με την βοήθεια κατακόρυφου νήματος .
Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται κατακόρυφα  χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που βρίσκεται στο  άκρο της Ο. Ο άξονας περιστροφής απέχει από το έδαφος ύψος Η=1,2m. Πάνω στην ράβδο και σε απόσταση l=1m  από το σημείο Ο  χωρίς να είναι κολλημένο ισορροπεί σώμα μάζας Μ1. Το σώμα μάζας Μ2  ισορροπεί με τη βοήθεια του νήματος και κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ. Kάποια στιγμή κόβουμε το νήμα. Aν οι μέγιστες κινητικές ενέργειες  (όποια στιγμή και αν αποκτηθούν αυτές) της ράβδου του σώματος Μ1 και του σώματος Μ2 είναι μεταξύ τους ίσες να βρεθούν:
AH μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου
Β)  Την τάση του νήματος πριν αυτό κοπεί
Γ)  Tο πλάτος ταλάντωσης του σώματος Μ2.
Για την ράβδο Ιο=1/3∙ΜL2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου