Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Το φορτηγό και το βαρέλι


Το βαρέλι του σχήματος απέχει 6 m από την άκρη της πλατφόρμας του εν στάσει φορτηγού. Έχει μάζα 30 kg , ακτίνα R = 0,5 m και παρουσιάζει τριβή με συντελεστή 0,1 με την πλατφόρμα.
Το φορτηγό ξεκινά την χρονική στιγμή μηδέν να κινείται με σταθερή επιτάχυνση 4 m/s^2.
1. Να βρείτε τη σχέση μεταξύ της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το βαρέλι και της γωνιακής του επιτάχυνσης.
2. Να δείξετε ότι παρατηρείται ολίσθηση.
3. Ποια χρονική στιγμή το βαρέλι φτάνει στην άκρη της πλατφόρμας και πόσες περιστροφές έκανε;
4. Ποια είναι η απώλεια μηχανικής ενέργειας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου