Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Ένα τρέχον και ένα στάσιμο κύμα.

Α)  Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και προς την θετική κατεύθυνση διαδίδεται ένα εγκάρσιο κύμα με εξίσωση:
y= 0,2 ημ2π(t-x/2)    (S.Ι.)
i)   Να βρεθούν το μήκος και η ταχύτητα του κύματος.
ii) Να σχεδιάστε στο ίδιο διάγραμμα στιγμιότυπα του κύματος για τις χρονικές στιγμές t1=1,25s και t2=2s και για την περιοχή  -1 ≤ x ≤ 4m.
Β)  Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με εξίσωση:
y= 0,2∙συνπx∙ ημ2πt    (S.Ι.)
Να σχεδιάστε στο ίδιο διάγραμμα στιγμιότυπα του κύματος για τις χρονικές στιγμές t1=1,25s και t2=1,75s και για την περιοχή  -1 ≤ x ≤ 4m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου