Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Διάθλαση και ολική ανάκλαση σε τριγωνικό πρίσμα

Η τομή ενός πρίσματος είναι ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, όπου η γωνία Γ είναι ίση με θ=30°. Στο σημείο Ο της πλευράς ΒΓ, όπου (ΓΟ)<(ΑΒ), προσπίπτει μια μονοχρωματική ακτίνα, όπως στο σχήμα, παράλληλη προς την ΑΓ.
Αν  ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την ακτίνα αυτή είναι n=√3, να χαράξετε την πορεία της, μέχρι την έξοδό της από το πρίσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου