Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Ελαστική κρούση και α.α.τ. Ερώτηση.

Ένας δίσκος μάζας Μ ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, θέση Ο, όπως στο σχήμα. Από ορισμένο ύψος h αφήνεται να πέσει μια  σφαίρα Α μάζας m και να συγκρουσθεί μετωπικά με το δίσκο. Αντίσταση αέρα δεν υπάρχει και Μ > m.

Χαρακτηρίστε σαν σωστές  ή λαθεμένες  τις παρακάτω προτάσεις:
i)     Κατά την πτώση της σφαίρας Α η Μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή.
ii)    Αν η κρούση είναι ελαστική, τότε:
α)    Ο δίσκος θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση Ο.
β)    Η μέγιστη ταχύτητα του δίσκου θα είναι στη θέση Ο.
γ)    Η σφαίρα μετά την κρούση θα κινηθεί προς τα πάνω.
δ)    Η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι ίση με mgh.
ε)    Αν Μ=3m, τότε η ενέργεια ταλάντωσης του δίσκου θα είναι ίση με ¾ mgh.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου