Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Ένα γιο-γιο και μεταβλητή δύναμη

Γύρω από ομογενή κύλινδρο μάζας Μ=10Κg έχουμε τυλίξει αβαρές νήμα μεγάλου μήκους. Ο κύλινδρος ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο με το ένα άκρο του νήματος δεμένο στο έδαφος και το νήμα κατακόρυφο. Ασκούμε στο κέντρο του νήματος κατακόρυφη μεταβλητή δύναμη της μορφής F=150-10h (S.I.) όπου h  η κατακόρυφη μετατόπιση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.
Το αποτέλεσμα της παραπάνω δύναμης είναι ο κύλινδρος να αρχίζει να ανέρχεται κατακόρυφα  και το νήμα να ξετυλίγεται.
Να βρεθούν:
α)  H μέγιστη  ταχύτητα  του  κέντρου μάζας του κυλίνδρου
β)  Η μέγιστη ανύψωση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου
Για τον κύλινδρο Ιcm=0,5M.R2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου