Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Γραπτή εξέταση στο στερεό

Ζήτημα 2ο

Β) Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να κινηθεί από ύψος h=1,75m κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου με γωνία κλίσης θ, οπότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο όπου συνεχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Αν η σφαίρα στη συνέχεια της κίνησής της συναντήσει ένα δεύτερο λείο κεκλιμένο επίπεδο με την ίδια γωνία κλίσης θ, θα φτάσει κατά την άνοδό της στο επίπεδο αυτό σε ύψος h1 όπου;

1) h1 =h 2) h1 =(5/7)h 3) h1 =(7/5)h 4) h1 =(2/3)h

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την απάντησή σας.

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου