Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Ολίσθηση κύβου και κυλίνδρου

Κατά μήκος δυο ομοίων κεκλιμένων επιπέδων και από το ίδιο ύψος αφήνονται να κινηθούν δύο ομογενή στερεά, ένας κύβος και ένας κύλινδρος της ίδιας μάζας m. Τα δύο σώματα παρουσιάζουν με τα επίπεδα  τον ίδιο συντελεστή τριβής και ολισθαίνουν κατά μήκος των δύο επιπέδων.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
i)  Στο οριζόντιο επίπεδο θα φτάσει πρώτος ο κύλινδρος επειδή περιστρέφεται.
ii) Ο κύβος θα φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο με μεγαλύτερη ταχύτητα κέντρου μάζας.
iii) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει τελικά ο κύλινδρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου