Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Εξάσκηση στο 4° Θέμα # 7

Η αβαρής ράβδος ΑΓ έχει μήκος L=2m και είναι αρθρωμένη στο άκρο της Α, γύρω από το οποίο μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Στο άκρο της Γ είναι συνδεδεμένο σημειακό σώμα Σ1,  μάζας Μ=1kg. Το κέντρο της Κ είναι συνεχώς σε επαφή με ημικυκλικό σύρμα με το οποίο παρουσιάζει τριβή ολίσθησης μέτρου  T=10N. Η διάταξη βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο.
Α. Η ράβδος αφήνεται από την οριζόντια θέση χωρίς αρχική ταχύτητα.
Α1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Σ1 τη στιγμή που η ράβδος αφήνεται.
Μονάδες 5
Α2. Να υπολογίσετε τη γωνία στροφής της ράβδου στη θέση που έχει μέγιστη γωνιακή ταχύτητα.
Μονάδες 6
Α3. Να υπολογίσετε την γωνιακή ταχύτητα της ράβδου στην κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
Β. Όταν η ράβδος φτάσει στην κατακόρυφη θέση συγκρούεται με αρχικά ακίνητο σημειακό σώμα Σ2,  μάζας m=4kg, και ακινητοποιείται ενώ το σώμα Σ2 κινείται επί του ημικυκλικού σύρματος μετά την κρούση.
     Β1. Να δείξετε ότι η κρούση ήταν ελαστική.
Μονάδες 7
Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου