Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Εξάσκηση στο 4° Θέμα # 6

Το σημειακό σώμα Σ1  έχει μάζα m=1kg και συνδέεται με την οροφή μέσω κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m.Ο ομογενής δίσκος του σχήματος έχει άγνωστη ακτίνα, μάζα Μ=2kg και μπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, χωρίς τριβές, περί ακλόνητου κατακόρυφου άξονα που περνά από το κέντρο του.
  
Α. Ενώ το σώμα Σ1 ισορροπεί σε ύψος h=40cm πάνω από το δίσκο, το εκτοξεύουμε  με αρχική ταχύτητα μέτρου u0.
 Α1. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας u0 ώστε το σώμα Σ1 να ακουμπήσει στην περιφέρεια του δίσκου με μηδενική ταχύτητα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Α2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας u0 ώστε το σώμα Σ1 να ακουμπήσει στην περιφέρεια του δίσκου με ταχύτητα μέτρου u1=3m/s.
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Β. Το σώμα Σ1 ακουμπά στην περιφέρεια του δίσκου με μηδενική ταχύτητα ενώ αυτός στρεφόταν με συχνότητα f=2Hz. Το σώμα Σ1 αποκολλάται από το ελατήριο και προσκολλάται στο δίσκο.
Β1. Να υπολογίσετε την νέα συχνότητα περιστροφής του δίσκου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Β2. Να υπολογίσετε το ποσοστό μεταβολής κινητής ενέργειας εξαιτίας της προσκόλλησης.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
Για το δίσκο δίνεται η ροπή αδρανείας για τον άξονα περιστροφής IΔ= ½ MR2.
Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s2.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου