Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Διαγώνισμα στο στερεό. Διάρκεια 1.30

Η ομογενής ράβδος ΟΑ μπορεί να στρέφεται διαγράφοντας κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Ο. Η ράβδος έχει μήκος =3,75m και μάζα m=4kg. Για t=0 αφήνεται να περιστραφεί από την οριζόντια θέση.
i)  Ποια η αρχική γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου;
ii)  Μετά από λίγο η ράβδος σχηματίζει γωνία θ=30° με την οριζόντια διεύθυνση. Για τη θέση αυτή να βρεθούν:
α)   Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου;
β) Ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας (επιτρόχια επιτάχυνση) του άκρου Α.
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής;

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που διέρχεται από το μέσον της 

 Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου