Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Ένας κύλινδρος που σπρώχνεται…

Ένας κύλινδρος μάζας m=50kg και ακτίνας R=0,4m ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δρόμο. Για t=0 σπρώχνεται από ένα παιδί με μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=60Ν σε ένα σημείο που απέχει κατακόρυφη απόσταση h=0,5m από το έδαφος, μέχρι τη στιγμή t=10s, όπου φτάνει σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, στο οποίο συνεχίζει την κίνησή του, χωρίς να σπρώχνεται από το παιδί. Αν στον οριζόντιο δρόμο ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, γύρω από τον άξονά του για τον οποίο Ι= ½  mR2και g=10m/s2, ζητούνται:
i)   Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου.
ii)  Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του κυλίνδρου για t1=5s.
iii) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου τη στιγμή που φτάνει στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου.
iv) H ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου, όταν κατέλθει κατακόρυφα κατά h1=2,2m κατά την κίνησή του στο κεκλιμένο επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου