Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Doppler και κρούση

Στο παρακάτω σχήμα το ελατήριο έχει σταθερά Κ=π2Ν/m  το σώμα μάζας  m1=1kg είναι  ακίνητο και δεμένο στο ελατήριο και έχει προσαρμοσμένο πάνω του ανιχνευτή ήχων. Το σύστημα ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

 Σε απόσταση  D=340m από το  σώμα m1 υπάρχει δεύτερο σώμα μάζας m2=1kg που το εκτοξεύουμε με αρχική ταχύτητα u=10m/sec  την στιγμή t=0. Στην ίδια θέση με το σώμα m2 υπάρχει ακίνητη πηγή που μπορεί να παράγει αρμονικούς ήχους συχνότητας Fs=680Hz  και τίθεται σε λειτουργία την στιγμή t=0. Το σώμα m2 συγκρούεται  κεντρικά και ελαστικά με το m1 και κάποια στιγμή επιστρέφει στην πηγή. Τότε σταματάει  η πηγή να εκπέμπει ήχους. Να βρεθούν:
Α)  Ποια χρονική στιγμή θα επιστέψει το m2 στην πηγή των ηχητικών κυμάτων;
B)  Να δοθεί η γραφική παράσταση της συχνότητας που καταγράφει ο ανιχνευτής σε συνάρτηση με τον χρόνο. Τι εκφράζει το περιεκλειόμενο εμβαδόν; Μπορεί να υπολογιστεί;
Δίνεται η ταχύτητα του ήχου  uηχ=340m/sec.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου