Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Διατήρηση Ορμής - Στροφορμής.

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή τοποθετούμε πάνω της ένα τροχό ακτίνας R=0,5m και μάζας m=10kg, ο οπoίος στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω = -8rad/s, όπως στο σχήμα. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ τροχού και σανίδας είναι μ=0,8.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
α) Ο τροχός θα κινηθεί προς τα δεξιά.
β) Η σανίδα θα κινηθεί προς τα αριστερά.
γ) Η ορμή του συστήματος θα παραμείνει σταθερή.
δ) Η στροφορμή του συστήματος θα παραμείνει σταθερή.
ε) Η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
στ) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του τροχού παραμένει σταθερός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου