Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

Δύο σύγχρονες  πηγές κυμάτων δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=1m/sec. Tην στιγμή t=0 οι πηγές Ο1  & Ο2 αρχίζουν  να ταλαντώνονται κατακόρυφα με εξισώσεις  ψ12=0,2ημ2πt (S.I.). Δύο σημεία Α και Β της επιφάνειας του υγρού βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορούν να σχηματίζουν ορθογώνια τρίγωνα Ο1ΑΟ2 και Ο1ΒΟ2.H απόσταση Ο1Ο2 είναι 10m  και  οι αποστάσεις Ο1Α=6m  και  Ο1B= 8m.
A)  Nα βρεθούν πόσες υπερβολές ενίσχυσης  και πόσες υπερβολές  απόσβεσης  βρίσκονται ανάμεσα στο  ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και το τέμνουν.
Β)  Να παρασταθεί  γραφικά η φάση του σημείoυ  Α σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Γ)  Να γραφεί η εξίσωση  ταχύτητας ταλάντωσης  του σημείου Α σε συνάρτηση με τον χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση.
Δ)  Να βρεθεί πόσες φορές το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Α είναι υ=0,4πm/sec  μέχρι την στιγμή t4=9sec.

Aπάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου