Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Μια ισορροπία αλλά και τι συμβαίνει αν κοπεί το νήμα;

Η ομογενής ράβδος ΑΒ μήκος 4m και μάζας 30kg ισορροπεί οριζόντια, όπως στο σχήμα, στηριζόμενη σε τρίποδο στο σημείο Γ, όπου (ΒΓ)=1m και δεμένη στο άλλο άκρο της Α με νήμα, που σχηματίζει με τη ράβδο γωνία θ, όπου ημθ=0,8.
i)   Βρείτε την τριβή που ασκείται στη ράβδο από το τρίποδο.
ii)  Υπολογίστε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής μεταξύ τρίποδου και ράβδου για να εξασφαλίζεται η ισορροπία.
Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Για τη στιγμή αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος, να βρεθούν:
iii)  Η επιτάχυνση του άκρου Α.
iv)  Η δύναμη που ασκεί το τρίποδο στη ράβδο.
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ι=mℓ2/12  και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου