Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Σύνθετη κίνηση υπό την επίδραση δύναμης που δε διέρχεται από το κέντρο μάζας

Μία ράβδος ΑΓ μήκους L=2m και μάζας M=4Kg ισορροπεί πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Μια οριζόντια δύναμη F=20N ασκείται κάθετα στη ράβδο και σε απόσταση d=l/4=0,5m από το άκρο Α της ράβδου. Να υπολογισθούν:

Α) Η αρχική επιτάχυνση του κέντρου μάζας της ράβδου.
Β) Η αρχική γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της ράβδου
Γ) Η αρχική επιτάχυνση των άκρων Α και Γ

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή: Ιcm =1/12 ML^2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου