Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Μια πλάγια ελαστική κρούση.

Μια σφαίρα Α κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα Β, ίσης μάζας όπως στο σχήμα. Στο σχήμα βλέπετε τις συνιστώσες της ταχύτητας, υx στη διεύθυνση της διακέντρου των δύο σφαιρών και υy σε κάθετη διεύθυνση. 
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α)  Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα x θα έχει ταχύτητα με φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με υx.
β)  Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα y θα έχει ταχύτητα με φορά προς τα πάνω και μέτρο ίσο με υy.
γ)  Η σφαίρα Β θα κινηθεί μετά την κρούση στη διεύθυνση x.
δ)  Οι δύο σφαίρες θα κινηθούν σε κάθετες διευθύνσεις.
ε)  Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που οφείλεται στην κρούση είναι ίσο με 100συν2θ, όπου θ η γωνία που σχηματίζει η αρχική ταχύτητα με τη διάκεντρο των δύο σφαιρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου