Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Ένα μονωμένο σύστημα με ένα ελατήριο.

Ένα σώμα Α μάζα m1=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=14m/s και προσπίπτει στο ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε δεύτερο σώμα Β m2=5kg, το οποίο είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή μετά από ελάχιστο χρόνο το σώμα Β έχει ταχύτητα υ2΄=6m/s και επιτάχυνση α2=4m/s2.
Ζητούνται για τη στιγμή αυτή:
α)  Η ταχύτητα του σώματος Α και
β)  Η επιτάχυνση του Α σώματος.
γ)  Η ενέργεια του ελατηρίου.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου