Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Ένας κύλινδρος σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο.

Πάνω σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, τοποθετούμε ένα κύλινδρο μάζας 20kg, ενώ πάνω του ασκούμε δύναμη F=100Ν, όπως στο πρώτο σχήμα (α).
(α)                                               (β) 
α) Αν g=10m/s2, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i)   Ο κύλινδρος θα κινηθεί προς τα πάνω.
ii)  Ο κύλινδρος θα περιστραφεί με την φορά των δεικτών του ρολογιού.
iii)  Η τριβή έχει φορά προς τα πάνω.
iv)  Ο κύλινδρος ηρεμεί.
β) Αν η δύναμη ασκείτο εφαπτομενικά όπως στο σχήμα (β):
i)   Ο κύλινδρος ηρεμεί.
ii)  Ο κύλινδρος θα κινηθεί προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση κέντρου μάζας.
iii) Ο ρυθμός μεταβολής της μεταφορικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι ανάλογος προς το χρόνο κίνησης.
iv) Ο ρυθμός μεταβολής της περιστροφικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι ίσος με F·R·ω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου