Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Μοντελοποίηση της Πλαστικής και της Ελαστικής κρούσης.

Ένα σώμα Α μάζα m1=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=10m/s και προσπίπτει στο ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς Κ=750Ν/m και φυσικού μήκους 0,5m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε δεύτερο σώμα Β m2=3kg, το οποίο είναι ακίνητο.
Ζητούνται:
α)  Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων.
β)  Η μέγιστη επιτάχυνση που αποκτά το σώμα Β.
γ)  Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Β, τη στιγμή που έχει μέγιστη επιτάχυνση.
δ) Οι τελικές ταχύτητες των δύο σωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου