Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Μέγιστες τιμές μεγεθών στην ελαστική μετωπική κρούση.

Μια σφαίρα Α μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας Μ.
Να βρείτε το λόγο m/Μ ώστε η σφαίρα Β να αποκτήσει:
i)   Μέγιστη ταχύτητα.
ii)  Μέγιστη κινητική ενέργεια.
iii) Μέγιστη ορμή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου