Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ισχύς ροπής και Κινητική ενέργεια

Ένας δίσκος ακτίνας R=0,5m στρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω0. Για t=0 δέχεται την επίδραση δύναμης σταθερού μέτρου F=1Ν εφαπτόμενης στο δίσκο. Η ισχύς της δύναμης δίνεται στο διάγραμμα.
i)  Να υπολογίστε το έργο της δύναμης από 0-5s.
ii)  Να βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.
iii) Πόση είναι η τελική κινητική ενέργεια του δίσκου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου