Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Διάγραμμα συχνότητας και μια εκμετάλευσή του..


Ένας δίσκος μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα και ηρεμεί. Για t=0 δέχεται κατάλληλη ροπή, οπότε αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων=0,2π rad/s2 μέχρι τη στιγμή t1=20s.
i)   Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συχνότητας του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο
ii)  Με τη βοήθεια του παραπάνω διαγράμματος να βρείτε πόσες στροφές πραγματοποίησε ο δίσκος μέχρι τη στιγμή t1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου