Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Μεταβλητή ροπή, στροφορμή και ενέργεια.

Ένα στερεό μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα και αρχικά ηρεμεί. Σε μια στιγμή δέχεται (ολική) ροπή ως προς τον άξονα, η οποία μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.
 
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i)    Για το διάστημα 0-2s:
α)   Το στερεό έχει σταθερή γωνιακή επιτάχυνση
β)   Το στερεό έχει σταθερή γωνιακή ταχύτητα.
γ)   Η στροφορμή του στερεού αυξάνεται.
δ)   Η κινητική ενέργεια αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.
ii)   Από 2s-3s
α)   Το στερεό επιβραδύνεται.
β)   Η στροφορμή του στερεού μειώνεται.
γ)   Η κινητική ενέργεια αυξάνεται.
iii)  α) Από 3s-4s το στερεό ηρεμεί
      β) το στερεό έχει μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα τη στιγμή t2=5s παρά τη στιγμή t1= 2s         
     γ) η ισχύς της ροπής για t2=5s είναι αρνητική          
      δ) η ισχύς της ροπής τη στιγμή t3=8s είναι θετική.
iv)    Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του στερεού τη χρονική στιγμή t4=7s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου