Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Μηχανικό σύστημα και Ελαστική κρούση.

Στο σχήμα το σώμα Γ κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0=3m/s και για t=0 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το σώμα Β. Αν mΑ=mΒ=2mΓ= 2kg και το ελατήριο έχει φυσικό μήκος 0,5m και σταθερά Κ=128N/m, ζη­τούνται: 
  1. Η ταχύτητα του σώματος Β μετά την κρούση. 
  2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σωμάτων Α και Β. 
  3. Ποια χρονική στιγμή το Α θα αποσπασθεί από τον τοίχο. 
  4. Ποια η δύναμη που δέχεται το σώμα Α από τον τοίχο, σε συνάρτηση με τον χρόνο, αν η κρούση έγινε για t=0 και είχε αμελητέα διάρκεια. 
  5. Η μέγιστη ταχύτητα του Α.
Αρχικά τα σώματα Α και Β ήταν ακίνητα και δεμένα με το ελατήριο και το επίπεδο είναι λείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου