Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Κρούση τριών κύβων


Οι τρεις κύβοι Α, Β, Γ του σχήματος , έχουν ίσες διαστάσεις και μάζες m1 = m2 = m3 = m.
Ο κύβος Γ ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ το σύστημα των κύβων Α και Β, κινείται οριζόντια χωρίς τριβές με ταχύτητα μέτρου vo = 12 m/s.
Ο κύβος Α προσκρούει μετωπικά στον κύβο Γ. Μετά την πρόσκρουση οι κύβοι Α και Γ , ενώνονται και κινούνται ως συσσωμάτωμα , ενώ ο κύβος Β, περνά πάνω στον κύβο Γ όπου και παραμένει.
Η θερμική ενέργεια που παράγεται κατά την ολίσθηση του κύβου Β μέχρι να περάσει ολόκληρος πάνω στον κύβο Γ, είναι Q = 72 j.
Να υπολογίσετε:
1. Την τελική ταχύτητα του συστήματος.
2. Τις μάζες των κύβων.
3. Τη θερμική ενέργεια που εκλύεται κατά την πρόσκρουση του κύβου Α στον κύβο Γ.
4. Το κλάσμα της αρχικής κινητικής ενέργειας του συστήματος των κύβων Α-Β που γίνεται θερμική ενέργεια κατά την διάρκεια του φαινομένου.
Δεχόμαστε ότι η απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την διάρκεια του φαινομένου οφείλεται σε μετατροπή της σε θερμική ενέργεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου