Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Στροφορμή και σύστημα σωμάτων.

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει τυλιγμένο γύρω του ένα αβαρές νήμα, στο ελεύθερο άκρο του οποίου είναι δεμένο ένα σώμα μάζας Σ μάζας m1=2kg. Ο κύλινδρος μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο οποίος ταυτίζεται με τον άξονά του που διέρχεται από τα κέντρα των δύο βάσεων.
Σε μια στιγμή, t=0, αφήνουμε το σύστημα να κινηθεί.
Δίνονται: Η ακτίνα του κυλίνδρου R=0,4m, η μάζα του κυλίνδρου Μ=4kg, τριβές δεν υπάρχουν, ενώ η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής  Ι= 1/2 ΜR2και g=10m/s2.
Να βρείτε:
i) Την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα Σ.
ii) Το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο άξονας στον κύλινδρο.
iii) Για τη χρονική στιγμή t=2s ζητούνται:
a)  Η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου.
b)  Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του.
c)  Ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής στροφορμής του συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής του κυλίνδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου