Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Εναλλακτική λύση στην «Άνοδο κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο».

Ένας κύλινδρος μάζας 30 kg και ακτίνας R=0,4 m αρχίζει να ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ = 30°. Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, έχοντας αρχική ταχύτητα υ0=10 m/s. Μετά από μετατόπιση κατά x=15 m, ο άξονας του κυλίνδρου έχει ταχύτητα υ1.
i) Πόση επιβράδυνση έχει ο άξονας του κυλίνδρου;
ii) Βρείτε την τριβή που ασκείται στον κύλινδρο.
iii) Πόση είναι η ταχύτητα υ1;

ΕναλλακτικήΛύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου