Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Μια σφαίρα σε ένα λείο και ένα μη λείο επίπεδο.

Στο παρακάτω σχήμα η σφαίρα έχει μάζα Μ=4Κg ακτίνα R=0,4m και ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο μήκους  L=0,2m.Στην συνέχεια ακολουθεί οριζόντιο μη λείο  επίπεδο μεγάλου μήκους .
 Ασκούμε την χρονική στιγμή t=0  στην σφαίρα σταθερή οριζόντια δύναμη F=1,6N έτσι ώστε ο φορέας της δύναμης να απέχει απόσταση x   πάνω από το κέντρο της σφαίρας. Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας της σφαίρας  σε συνάρτηση με τον χρόνο  δίνεται από την γραφική παράσταση.
Να βρεθούν:
Α)   H  απόσταση x
B)  Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας την στιγμή  t1=1sec .
Γ)  Η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας  την στιγμή t3=10sec  αν όταν η σφαίρα έχει διανύσει διάστημα 5m η δύναμη F είχε καταργηθεί.
Δίνεται για την σφαίρα Ιcm=0,4Μ.R2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου