Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Ηλεκτρική ταλάντωση με μέγιστους ρυθμούς.

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα
Oι πηγές είναι όμοιες και έχουν ΗΕΔ Ε=120V και εσωτερική αντίσταση r=12Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=1μF, το πηνίο είναι ιδανικό και έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=144μΗ. Οι διακόπτες Δ1 και Δ2 κλείνουν ταυτόχρονα ενώ ο διακόπτης Δ3 μένει ανοιχτός. Την χρονική στιγμή που οι ρυθμοί  αποταμίευσης της ενέργειας στο πηνίο και στον πυκνωτή γίνουν ταυτόχρονα μέγιστοι ανοίγουμε τους διακόπτες Δ1 και Δ2 και κλείνουμε τον διακόπτη Δ3. Να βρεθούν:
Α)  Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση με τον χρόνο θεωρώντας t=0 την χρονική στιγμή που κλείνουμε τον διακόπτη Δ3.
Β)  Ο μέγιστος ρυθμός αποθήκευσης της ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή μετά το κλείσιμο του Δ3.
Την χρονική στιγμή t1=15π.10-6sec μετά το κλείσιμο του διακόπτη Δ3 απομακρύνουμε ακαριαία την απόσταση των οπλισμών του πυκνωτή τετραπλασιάζοντας την αρχική τους απόσταση.
Να βρεθούν:
Γ)  Το έργο που δαπανήθηκε για να απομακρυνθούν οι οπλισμοί του πυκνωτή.
Δ)  Η γραφική παράσταση του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση με τον χρόνο μετά το κλείσιμο του διακόπτη Δ3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου