Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Κίνηση μπάλας μπιλιάρδου

Μπάλα μπιλιάρδου που θεωρείται σφαίρα μάζας M ακτίνας R, ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Χτυπάμε ακαριαία τη μπάλα σε ύψος h πάνω από το κέντρο μάζας της , οπότε αποκτά ορμή p. Να δειχθεί ότι:
1)Αν h=2R/5 τότε η μπάλα ακαριαία αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
2)Αν h>2R/5 τότε η μπάλα αρχικά εκτελεί κύλιση με ολίσθηση προς τα πίσω ενώ στη συνέχεια θα εκτελέσει κύλιση χωρίς ολίσθηση.
3)Αν h<2R/5 τότε η μπάλα αρχικά εκτελεί κύλιση με ολίσθηση προς τα εμπρός ενώ στη συνέχεια θα εκτελέσει κύλιση χωρίς ολίσθηση.

Δίνεται η ροπή αδράνειας σφαίρας ως προς μια διάμετρό της: I=(2/5)MR^2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου