Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ολίσθηση σφαίρας σε κεκλιμένο επίπεδο

Μια σφαίρα μάζας m=10kg και ακτίνας R=0,1m αφήνεται στο σημείο Α από ύψος h=4m να κινηθεί κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30°. Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση του ρυθμού μεταβολής της περιστροφικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)   Ποια η τελική περιστροφική κινητική ενέργεια της σφαίρας;
ii)  Ποια η τελική μεταφορική κινητική ενέργεια της σφαίρας;
iii)  Πόση θερμότητα παράγεται κατά την διάρκεια της κίνησης της σφαίρας;
iv) Αν η ροπή αδράνειας της σφαίρας δίνεται από την εξίσωση Ι=λmR2, να υπολογίσετε τον συντελεστή λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου