Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Μια ελαστική κρούση και δυο ταλαντώσεις

Στο παρακάτω σχήμα η θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου είναι η θέση όπου η ράβδος μήκους L και μάζας m είναι κατακόρυφη.
Η ράβδος είναι στερεωμένη με την βοήθεια οριζόντιου καρφιού που βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με την Θ.Φ.Μ.Ε  και σε ύψος L πάνω από το άκρο του ελατηρίου.
Στην άκρη του ελατηρίου δένουμε σημειακό σώμα  μάζας Μ και συμπιέζουμε το ελατήριο κατά Α από την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Αφήνουμε ταυτόχρονα  το σώμα Μ και την ράβδο από την οριζόντια θέση και τα δύο σώματα συγκρούονται ελαστικά όταν η ράβδος γίνεται κατακόρυφη για πρώτη φορά και το σώμα Μ όταν φτάνει για πρώτη φορά στη θέση ισορροπίας του. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται περιοδικά  κάθε φορά που το σώμα Μ  φτάνει στην ΘΦΜΕ όπως και την πρώτη φορά.
Να βρεθούν:
A) H περίοδος των κρούσεων της ράβδου με το σώμα Μ μετά την πρώτη κρούση τους.
Β) Ποια πρώτη  σχέση πρέπει να  έχουν μεταξύ τους τα Μ,m,L,K για να υπάρχει το περιοδικό αυτό φαινόμενο.
Δίνεται για την ράβδο  το ΙΑ=1/3.m.L2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου