Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Δύο πηγές ήχου και ένας ταλαντωτής.

Aνάμεσα σε δύο ακίνητες πηγές (1) &(2) που εκπέμπουν αρμονικό ήχο συχνότητας F1=F2=680Hz βρίσκεται ανιχνευτής ήχων μάζας m=0,5kg   που μπορεί να ταλαντώνεται οριζόντια έχοντας  για θέση ισορροπίας ταλάντωσης το μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τις δυο πηγές. Στις δύο ακραίες  θέσεις της ταλάντωσης του ο ανιχνευτής ήχων  δεν καταγράφει  ένταση ήχου και  το ίδιο συμβαίνει σε άλλες δύο θέσεις ανάμεσα στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσή του. Αν η σταθερά επαναφοράς  της ταλάντωσης  για τον ανιχνευτή ήχων είναι D=50N/m  και ο ταλαντωτής την στιγμή t=0 βρίσκεται στο σημείο Μ και πλησιάζει την πηγή  (1)  να βρεθούν:
A)   To πλάτος ταλάντωσης του ανιχνευτή ήχων.
Β)   Σε ποιες θέσεις ο ανιχνευτής καταγράφει μέγιστη ένταση ήχου.
Γ)   Ποια η εξίσωση της συχνότητας σε συνάρτηση με τον χρόνο που καταγράφει ο ανιχνευτής ήχων για κάθε ήχο που προέρχεται ξεχωριστά από την κάθε πηγή.
Δίνεται η ταχύτητα του ήχου uηχ=340m/sec.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου