Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Κύλιση- ολίσθηση και έργο τριβής.

Ένας κύλινδρος μάζας m=40kg και ακτίνας R=0,5m αφήνεται στην κορυφή ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου από ύψος h=45m.
i)   Ποια η ταχύτητα υ0 του κέντρου μάζας του κυλίνδρου όταν φτάσει στη βάση του επιπέδου;
ii) Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κυλίνδρου και οριζοντίου επιπέδου είναι μ=0,1, ζητούνται:
α)   Η τελική ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.
β)   Η τελική γωνιακή του ταχύτητα.
γ)   Το έργο της τριβής (σαν δύναμης), το έργο της ροπής της τριβής, καθώς και την θερμότητα που παράγεται εξαιτίας της τριβής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του: Ι= ½ m∙R2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου