Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Δύο σώματα συγκρούονται πάνω σε οριζόντια δοκό. Πως μεταβάλλονται οι δυνάμεις στήριξης της δοκού;Η οριζόντια δοκός του σχήματος αναπαριστά οριζόντιο αεροδιάδρομο από ελαφρό κράμα μετάλλου (αβαρής) που στηρίζεται στα άκρα με δύο στηρίγματα Α και Γ. Πάνω της μπορούν να ολισθαίνουν σώματα χωρίς τριβές και να συγκρούονται μεταξύ τους. Η απόσταση ΑΓ είναι L=3m.
1. Στην πρώτη περίπτωση, τη χρονική στιγμή t0=0 ένα σώμα Σ μάζας m=6kg βρίσκεται στο μέσο της δοκού και έχει οριζόντια ταχύτητα υ=0,25m/sec με φορά προς το Γ.
Να βρείτε τις χρονικές συναρτήσεις και των μέτρων Ν1 και N2 των δυνάμεων που ασκούν στη δοκό τα στηρίγματα Α και Γ και να τις απεικονίσετε γραφικά...

Η συνέχεια σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου