Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Σώμα πέφτει πάνω σε ελατήριο συνδεδεμένο με κύλινδροΟ κύβος και ο κύλινδρος του σχήματος είναι σώματα ομογενή, έχουν ίδιες μάζες m1=m2=m=5kg και τα κέντρα μάζας τους βρίσκονται πάνω στον άξονα του ελατηρίου, που είναι οριζόντιος και απέχει απόσταση R από το έδαφος. Το ελατήριο είναι ιδανικό, σταθεράς k=300N/m και είναι στερεωμένο κατάλληλα στον άξονα του κυλίνδρου, ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του κυλίνδρου γύρω από αυτόν.
Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και δαπέδου είναι μ=0,2 και το σύστημα κυλίνδρου – ελατηρίου ηρεμεί αρχικά πάνω στο οριζόντιο επίπεδο.
Ο κύβος μπορεί να κινείται ελεύθερα χωρίς τριβές πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και εκτοξεύεται με ταχύτητα μέτρου υο προς το ελατήριο κατά τη διεύθυνση του άξονά του, έρχεται σε επαφή με αυτό χωρίς απώλειες ενέργειας και αρχίζει να το συμπιέζει.
Ο κύλινδρος τότε αρχίζει να κυλίεται, με την επίδραση της δύναμης που του ασκεί το ελατήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου