Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Στρεφόμενοι Δίσκοι & Περί Στροφορμής

Ένας ομογενής και συμπαγής δίσκος μάζας m και ακτίνας R=0,2m στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0=1000 rad/sec. Ένας δεύτερος ομογενής και συμπαγής δίσκος από το ίδιο υλικό έχει το ίδιο πάχος με το πρώτο και διπλάσια ακτίνα. Αυτός ο δεύτερος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο'. Κάποια στιγμή ο δεύτερος δίσκος που αρχικά δε στρέφεται φέρεται σε επαφή με τον πρώτο δίσκο και ταυτόχρονα ο άξονας περιστροφής του συγκρατείται σταθερός ώστε να μην μπορεί να μετατοπιστεί οριζόντια. Μεταξύ των δύο δίσκων υπάρχει συντελεστής τριβής μ=0,2. Θεωρώντας αμελητέα την κατακόρυφη συνιστώσα της δύναμης του άξονα στο δίσκο κέντρου Ο', να υπολογιστούν:
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου