Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Ένα θέμα του διαγωνισμού Φυσικής της Ε.Ε.Φ. του 2008


Πλησιάζει το Σάββατο 6/3/2010 ημέρα που θα πραγματοποιηθεί ο πανελλήνιος διαγωνισμός Φυσικής της ΕΕΦ. 
Για τους μαθητές που πρόκειται να συμμετάσχουν, μια άσκηση αλλά και όλα τα θέματα του 2008.

Το σώμα που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, αφήνεται πάνω από το οριζόντιο δάπεδο με το οποίο δεν παρουσιάζει τριβή. Στο σχήμα φαίνεται και το κέντρο μάζας Κ του σώματος το οποίο τη στιγμή που αφήνεται το σώμα βρίσκεται σε ύψος h. Αν η κρούση του σώματος με το δάπεδο είναι ελαστική και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α.   Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα εκτελέσει πλάγια βολή προς τα δεξιά και θα φτάσει σε μικρότερο ύψος από το ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
β.  Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα κινηθεί κατακόρυφα αλλά θα φτάσει σε μικρότερο ύψος από το ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
γ.  Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα εκτελέσει πλάγια βολή προς τα αριστερά και θα φτάσει σε μικρότερο ύψος από το ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
δ.  Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα κινηθεί κατακόρυφα και θα φτάσει σε ίδιο ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
ε.  Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα εκτελέσει πλάγια βολή προς τα δεξιά και θα φτάσει στο ίδιο ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
στ. Το κέντρο μάζας του σώματος μετά την κρούση θα εκτελέσει πλάγια βολή προς τα αριστερά και θα φτάσει στο ίδιο ύψος h από το οποίο αφέθηκε.
Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
Μπορείτε να δείτε τα θέματα και των τριών τάξεων:


Μπείτε να δείτε και όλες τις απαντήσεις:
pan_diag_a_lyk_2008_lys.pdf
pan_diag_b_lyk_2008lys.pdf
pan_diag_c_lyk_2008lys.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου